CV & Contact

E-mail

Koen Van Assche: beiaardierkoen@hotmail.com

Anna Maria Reverté: annamariareverte@hotmail.com


Anna Maria Reverté (Barcelona, °1966) behaalde de diploma's "Professora de Piano" en "Professora de Solfege" aan het "Conservatori Superior de Musica" te Barcelona en behaalde het licentiaatsdiploma Filosofie aan de Universiteit van Barcelona. Zij studeerde eerst beiaard bij de voormalige beiaardier van Barcelona, Maria Dolors Coll, en volgde nadien diverse cursussen aan de beiaardscholen van Amersfoort en Logumkloster (DK). In 1988 werd zij benoemd tot fulltime-beiaardier van het paleis van het "Generalitat Catalunya" (de zetel van het Catalaanse regering), waar ze elke weekdag tweemaal de beiaard bespeelt en elke maand een druk bijgewoond beiaardconcert verzorgt. Zij organiseert ook jaarlijks een beiaardfestival en concerteerde te samen met diverse andere instrumenten. In 2005 concerteerde zij met groot symphonisch orkest. Zij verzorgde beiaardconcerten in Europa, USA en Australië, en nam diverse CD's op.

Anna Maria Reverté behaalde enkele prijzen, ondermeer tijdens de internationale beiaardwedstrijden te Berlijn (1991), Miribel (F, 1994) en behaalde een eerste prijs voor beiaardbewerkingen, een wedstrijd uitgeschreven door de Beiaard Wereldfederatie tijdens het congres te Chambéry in 1994. Zij bewerkte reeds meer dan 400 werken voor het beiaardinstrument, zowel voor solo beiaardspel als voor beiaardduo. Voor duo maakte zij bewerkingen van enkele integrale werken zoals Schilderijententoonstelling van Moussorgsky en de 6de Symphonie van Ludwig van Beethoven.

Koen Van Assche (°1967) is beiaardier van Antwerpen, Lier, Turnhout en Herentals. Zijn muzikale opleiding begon in het kinderkoor van de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen, evenals met fluitlessen. Op 14-jarige leeftijd begon hij zijn beiaardstudie aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, waar hij in 1986 afstudeerde. Later behaalde hij het Masterdiploma Beiaard aan de LUCA School of Arts (Lemmens, Leuven).


Hij heeft prijzen gewonnen op verschillende internationale beiaardwedstrijden en geeft concerten en masterclasses in Europa, Noord-Amerika en Australië. Hij is een bekend pedagoog en auteur van een didactische methode voor de beiaard. Hij doceert beiaard aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen en aan de Muziekacademie te Lier. In totaal was hij 25 jaar bestuurslid van de Vlaamse Beiaardvereniging, waarvan vele jaren als voorzitter.

Koen staat bekend om zijn uitvoeringen van romantische muziek, die zowel originele Mechelse romantische beiaardcomposities als bewerkingen van romantische stukken uit de klassieke muziek omvat.  Hij staat ook bekend om zijn uitvoeringen van beiaard in ensemble met andere instrumenten,


Als promotor van de beiaard in de lokale cultuur ontving hij culturele prijzen en erkenningen van de steden Lier, Turnhout en Herentals.

Hij heeft 8 cd’s voor beiaard opgenomen, waaronder “De Vier Seizoenen” van Antonio Vivaldi; de muziek van Matthias Vanden Gheyn; en de dubbel-cd "Grand Carillons", met ondermeer pianomuziek van Chopin. Ook nam hij de cd "Lier in Brons" op, met beiaard in combinatie met piano, mezzosopraan, klassieke accordeon, harp en fluit. Koen Van Assche is de huidige voorzitter van de Beiaard Wereldfederatie.

Als duo hebben ze samen met de Bronzen Piano in 2017 opgetreden tijdens een concert in de befaamde Sagrada Familia te Barcelona, met strijkorkest, alsook in het Auditori van Barcelona, met symfonische harmonie.